Ogrevanje za vsak način življenja

Lastniki domov priznavajo, da je ogrevanje v okviru doma eden največjih tekočih stroškov, brez katerega pa žal ne gre. Naše sredozemsko podnebje je sicer znano po prijetnih poletjih, a se pozimi lahko temperature spustijo krepko pod ledišče, zato se ogrevanju našega doma ni mogoče izogniti. Z ogrevanjem navadno začnemo septembra oz. oktobra, to obdobje hladnejših temperatur pa lahko traja vse do aprila in celo maja. Letni strošek je tako lahko zelo visok in marsikomu dela preglavice. Med najpogostejše načine ogrevanja vključujemo peč na drva ali kamin, peč na kurilno olje, IR panele in toplotne črpalke, v nadaljevanju pa bodo posamezni ogrevalni sistemi tudi podrobneje predstavljeni.

Tudi peča na drva in kurilno olje imajo svoje prednosti

Peči na drva so bile še pred enim ali dvema desetletjema primarni način ogrevanja naših domov, zlasti v ruralnih območjih.

Glavne prednosti vključujejo:

 • Minimalne tekoče stroške v primeru, da imamo lasten gozd
 • Možnost učinkovitega ogrevanja tako s talnim ogrevanjem kot radiatorji ali zgolj enim sistemom
 • Posebna toplina
 • Relativno nizek začetni vložek

Ogrevanje

Dandanes pa za ogrevanje na drva odloča vse manj lastnikov novogradenj, izginjajo pa tudi iz starejših hiš. Lastnikov gozdov je namreč vse manj, poleg tega za spravilo lesa potrebujemo vlečno vozilo in drvarnico za celoletno zalogo, v hiši pa poseben prostor za shranjevanje nekajdnevne zaloge. V nasprotnem primeru moramo za ohranjanje ognja nekajkrat na dan po nova drva, kar je izredno zamudno. Težavna je tudi časovna komponenta. Vse več ljudi je v službi, zato ni časa za celodnevno kurjenje. Kamini so danes sicer še vedno izredno prisotni v novogradnjah, a nimajo več tako pomembne ogrevalne funkcije. Pripomorejo predvsem k lepši estetiki, med božičnimi in novoletnimi prazniki pa družinskim večerom dajejo poseben čar topline. Je še kaj lepšega od igre kart ob prasketajočem ognju?

Z višjo stopnjo zaposlovanja v mestih in zmanjšanim lastništvom gozdov ljudje niso več imeli toliko časa za stalno dodajanje drv na ogenj, zato so se na trgu pojavile peči na kurilno olje. Cena za nakup drv je bila namreč primerljiva s ceno kurilnega olja, ogrevanje s pomočjo kurilnega olja pa je enostavno, saj se olje samodejno dozira glede na ogrevalne potrebe in temperaturo v prostoru.

Glavne prednosti so torej:

 • Enostavno ogrevanje
 • Primerljiva cena s trdim gorivom
 • Ni potrebe po drvarnicah, potrebujemo le rezervoar za olje, ki ga lahko namestimo zunaj ali v hiši

Žal pa so tudi peči na kurilno olje v zadnjih letih začele zgubljati svoj tržni delež. Cena kurilnega olja namreč raste skupaj s cenami nafte, v ospredje pa prihajajo ogrevalni sistemi, ki za svoje delovanje uporabljajo obnovljive vire energije, teh pa imamo na voljo kar nekaj.

Ogrevanje

 

Obnovljivi viri energije so ogrevanje prihodnosti

Ogrevanje na toplotne črpalke med lastniki novogradenj postaja vse bolj priljubljeno kljub nekoliko višjemu začetnemu vložku od ogrevalnih sistemov na trda goriva ali kurilno olje. Vse bolj se namreč zavedamo kakšno škodo povzročamo našemu planetu z izkoriščanjem fosilnih goriv, ki med izgorevanjem v ozračje spuščajo velike količine toplogrednih plinov, zlasti ogljikovega dioksida. Toplotne črpalke kot vir toplote namreč izkoriščajo zrak, zemljo ali vodo okoli sebe. Delovni medij potiskajo proti viru toplote, kjer jo delovni medij posrka nase, nato pa se segret vrne v toplotno črpalko. Tam se delovni medij stisne, kar mu še dodatno zviša temperaturo, in razpošlje po cevnem sistemu, kjer toploto odda v prostor. Ohlajen se nato zopet vrne v toplotno črpalko, ki ga uplini in pošlje nazaj k viru.

Glavne prednosti ogrevanja s toplotnimi črpalkami:

 • Varovanje okolja, saj se med delovanjem ne sproščajo škodljive emisije toplogrednih plinov
 • Nizki tekoči stroški v primerjavi s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi
 • Možnost tudi hlajenja v poletnem času, zato ni potrebe po vlaganju v klimatske naprave
 • Enostavno ogrevanje brez napora ali skrbi

Poznamo več vrst toplotnih črpalk, ki se med seboj razlikujejo v razmerju med učinkovitostjo in ceno. Na območju Slovenije je najpogostejše ogrevanje s toplotnimi črpalkami zrak voda, ki toploto črpajo iz zraka okoli sebe. Začetni vložek je pri tem tipu črpalke najmanjši, saj ni potrebe po vgradnji cevi v zemljo ali vodo kot pri drugih dveh tipih. Žal pa to pomeni nekoliko nižjo učinkovitost. Toplotne črpalke so namreč najbolj učinkovite pri temperaturah nad 5 °C, kar je pri našem podnebju težava, saj temperature padejo tudi krepko pod 0 °C. V takih primerih se zato svetuje namestitev v klet, kjer stalna temperatura zagotavlja tudi stalno učinkovitost. Toplotne črpalke zemlja voda in voda voda imajo nekoliko višje začetne vložke, a je primerljivo višja tudi učinkovitost. Pri Toplotni črpalki zemlja voda se toplota namreč črpa iz zemlje, v katero so položene cevi. Toplotne črpalke voda voda toploto črpajo iz podtalnice ali vode okoli objekta. Ta tip črpalke je zdaleč najučinkovitejši, a je pri nas podtalnic zaščitena, zato je namestitev zapletena in dolgotrajna.

Ogrevanje

Trenutno najbolj priljubljen način ogrevanja pa so IR paneli. Tudi ta sistem za ogrevanje naših domov za svoje delovanje zahteva električno energijo, a smo lahko v tem primeru povsem samozadostni in ta vložek električne energije pridobivamo iz sončnih kolektorjev, ki jih namestimo na streho.

Ključne prednosti IR panelov:

 • Večja učinkovitost, saj ne ogrevajo velike količine zraka, temveč predmete v prostoru
 • Ker segrevajo tudi stene, je manj možnosti za pojav vlage in plesni
 • Izberemo lahko videz po želji, zato se zlije z notranjim dizajnom
 • Ni potrebe po razpeljavi omrežja že v fazi gradnje, zaradi svoje kompaktnosti in stenske montaže pa ne zavzamejo veliko prostora

Sistem za ogrevanje, ki ga boste izbrali, je v veliki meri odvisen od vaših energetskih potreb in izgub, velikosti in lokacije objekta ter št. družinskih članov. Glede za vas najbolj primernega načina ogrevanja se posvetujte z energetskim svetovalcem in pridobite čim več različnih ponudb. Tako boste lahko mirni, da ste vgradili dober sistem, ki vam bo dobro služil še dolgo v starost.

Obnovljivi viri energije so naša prihodnost

Do izpred nekaj desetletij se ljudje nismo zavedali vpliva, ki ga imamo na okolje. Industrijska revolucija in vojna sta v nas prižgali željo po preživetju in dobrem življenju, zato varovanje okolja in obnovljivi viri energije nista bila naša prioriteta. Zadnjih nekaj desetletij pa se vse bolj zavedamo, kako neizmerno škodljiv vpliv lahko imamo na okolje in naš planet, obnovljivi viri energije pa so začeli postajati naša realnost. Z več stoletnim izrabljanjem fosilnih goriv poleg drugega smo že dodobra izčrpali zaloge, hkrati pa tako stanjšali ozonski plašč, da smo sprožili globalno segrevanje, ki nam zadnja leta moti vreme in v naša življenja vnaša kaos. Zavedamo se, da ima vsak od nas nalogo čim bolj zmanjšati svoj ogljikov odtis in da se skrb za okolje začne pri vsakem izmed nas doma, kjer so lahko obnovljivi viri energije naš najboljši prijatelj pri zagotavljanju udobja in varčevanju ob skrbi za okolje.

Zato smo se v upanju po boljšemu življenju začeli obračati k trajnostnemu bivanju in obnovljivim virom energije, ki nam omogočajo doseganje enakega udobja in načina življenja z minimalno negativnim ali celo pozitivnim vplivom na okolje. Z obnovljivimi viri energije namreč ne izkoriščamo končnih energetskih zalog, ki jih naš planet ponuja, temveč energijo črpamo iz nadomestljivih oz. neskončnih virov, kot je veter, voda in zemlja. Vse bolj vlagamo v raziskovanje novih tehnologij in odkrivamo nove načine izkoriščanja potenciala našega planeta brez škodljivih emisij in onesnaževanja. Obnovljivi viri energije niso več znanstvena fantastika, temveč realnost.

Obnovljivi viri energije

Med najbolj znane obnovljive vire energije vsekakor sodi sončna energija, ki jo tudi najbolj pridno izkoriščamo. Zadnji dve desetletji se je v razvitejših državah po svetu začelo aktivno spodbujanje izkoriščanja sončne energije s pomočjo sončnih kolektorjev, ki segrevajo vodo ali dobavljajo elektriko. Kolektorje namreč preprosto namestimo na streho, kjer vsakodnevno zbirajo tudi najdrobnejše sončne žarke in jih spreminjajo v toplo vodo in elektriko. Tudi v Sloveniji nismo izjema in kljub začetnemu nekoliko višjemu vložku v kolektorje lahko z namestitvijo sončnih kolektorjev znatno prihranimo.  Naprave in sistemi so vse bolj ugodni, sama pretvorba energije pa izredno učinkovita.

Vodna energija je nekoliko manj izkoriščan obnovljiv vir energije, a se strokovnjaki in znanstveniki zaradi izredne energetske učinkovitosti vode vse bolj usmerjajo v raziskave, s katerimi bi lahko izkoriščanje vodne energije prinesli na uporabno raven. Voda je namreč kar osemkrat gostejša od zraka, zato bi že počasni pretok zagotovil precejšnje količine energije. Leta 2016 smo z vodno energiji zadostili kar 16,6 % globalnih energetskih potreb, kar je neverjetno glede na razmeroma nizko stopnjo raziskanosti. To dejstvo še dodatno dokazuje učinkovitost izkoriščanja vodne energije in nakazuje, da bi bilo treba v raziskave v tej smeri vložiti še več. V okviru hidroenergije, kot se vodna energija strokovno imenuje, sta na tej točki najbolj raziskani moč plimovanja in moč valovanja, a tehnologija še ni tako napredovala, da bi ju lahko izkoriščali dovolj učinkovito, zato je večina raziskav usmerjena v to smer. Le upamo lahko, da bo že v naslednjem desetletju znanost tako napredovala, da bodo hidroenergetski sistemi dovolj cenovno ugodni in učinkoviti, da bodo dostopni vsem na tržišču.

Obnovljivi viri energije

Poleg sončne energije, pa tudi vetrne, ki je podrobneje opisana v nadaljevanju, je tudi geotermalna energija odličen obnovljiv vir energije, saj izkorišča temperaturo središča Zemlje, ki znaša neverjetnih 5 000 stopinj Celzija. Ob nastanku Zemlje se je namreč v središču našega planeta v obliki toplote shranila neizmerna količina sončne energije. Ta toplota iz središča Zemlje ogreva kamenine vse do površja, kjer temperatura še nekaj deset metrov pod površino znaša izredno visokih 350 stopinj Celzija. To toploto so za ogrevanje prostorov in sanitarne vode pridno izkoriščali že Rimljani, ki so prvi izumili talno gretje, njihovo tradicijo pa nekoliko drugače nadaljujemo tudi mi. Iznašli smo namreč toplotne črpalke, ki s pomočjo delovnega medija pozimi srkajo toploto iz kamenin okoli sebe in z njo ogrevajo naše prostore in sanitarno vodo, poleti pa toploto iz naših domov črpajo nazaj v zemljo in nas hladijo.

Obnovljivi viri energije vključujejo tudi vetrno energijo, ki poganja naše vetrnice in tako proizvaja električno energijo. Najbolj učinkovite lokacije za izkoriščanje vetrne energije so priobalna mesta in lokacije z visoko nadmorsko višino, saj je tam vetra največ, hkrati pa je najbolj stabilen. Vetrna energija je leta 2015 samostojno zadostila kar 4 % vseh globalnih energetskih potreb, zlasti pa je izkoriščanje vetrne energije priljubljeno v Evropi, ZDA in Kanadi. Vsako leto na teh območjih postavimo nove vetrnice in načrtujemo lokacije za nove. Na Danskem so obnovljivi viri energije ena ključnih prednostnih nalog za doseganje trajnostnega razvoja, zlasti pa se jim obrestuje izkoriščanje vetrne energije. Tam s pomočjo vetra zadostijo neverjetnim 40 % vseh svojih potreb po energiji. Gledano na globalni ravni, bi z namestitvijo vetrnic na vse vetrovne površine lahko proizvedli kar 40x več energije, kot je skušaj potrebujemo. Žal pa ima izkoriščanje vetrne energije tudi določene slabosti. Borci za pravice živali namreč opozarjajo, da se v vetrnice pogosto zaletijo ptice, ki ne opazijo premikanja lopatic. V primeru povečanega obsega izkoriščanja vetrne energije se bojijo propadajočih ekosistemov, zaradi česar se borijo za vgradnjo mrež okoli lopatic, ki bi tovrstne dogodke preprečile, a bi s tem vetrnice postale manj učinkovite, strošek izdelave pa bi se zvišal, zato to ni priljubljena rešitev.

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so vsekakor obetaven trend in z največjim veseljem spremljamo tehnološke dosežke. Upamo, da bodo sistemi z leti vse bolj dostopni posameznikom, obnovljivi viri energije pa izključen vir energije za človeštvo. Le tako se lahko izognemo nadaljnjemu onesnaževanju in preprečimo propadanje planeta.

IR paneli: kakšne so prednosti in slabosti ogrevanja z infrardečo svetlobo

Zima se počasi, a vztrajno bliža in spet bomo morali začeti razmišljati o tem, kako bomo v mrzlih dneh, ki prihajajo, ogrevali svoje hiše in stanovanja. Danes se ljudje ogrevamo na veliko različnih načinov. Centralno ogrevanje, radiatorji, plinske peči, kamini, talno ogrevanje – vsak sistem za ogrevanje ima tako prednosti kot slabosti. Mnogokrat pri izbiri ogrevalnega sistema nimamo izbire, saj imamo v najemu na primer stanovanje v bloku, v katerem je ogrevanje že vgrajeno in ni stvar naše izbire. Če pa imamo pri izbiri sistema za ogrevanje izbiro, pa običajno pretehtamo prednosti in slabosti vsakega načina ogrevanja in se na koncu odločimo za tistega, pri katerem je prednosti več kot je slabosti. Ogrevalni sistem, ki v zadnjem času zagotovo pridobiva na popularnosti, je IR ogrevanje.

ir paneli

IR ogrevanje oziroma infrardeče ogrevanje oziroma ogrevanje s pomočjo panelov, ki oddajajo infrardečo svetlobo, je sistem z mnogimi prednostmi, ima pa seveda tudi svoje slabosti. V tem članku bomo pregledali in podrobneje razdelali glavne prednosti in slabosti. Tako vas bomo opremili z vsemi potrebnimi informaciji in znanjem, kar vam bo dalo možnost, da se boste odločili, ali prevladajo prve ali slednje, oziroma, ali je ogrevanje z IR paneli prava rešitev za vas in dom, v katerem živite.

Kaj so IR paneli in kako delujejo?

IR paneli, pogovorno imenovani tudi infra paneli, so telesa z višjo temperaturo, ki se v telesa z nižjo temperaturo prenaša preko elektromagnetnega sevanja. Valovna dolžina infrardečega sevanja je lahko nekje med 780 nanometri in enim milimetrom, odvisno od temperature telesa, ki oddaja toploto. Zaradi načina prenosa toplote z enega telesa na drugega fizičen kontakt med njima ni potreben. Infrardeči grelniki imajo še eno zanimivo lastnost; to, da lahko normalno delujejo v atmosferi ali v vakuumu.

Infrardeči grelniki ustvarjajo toploto, ki je zelo podobna sončni toploti, tako, da oddajajo infrardečo svetlobo. Infrardeča svetloba ni vidna, saj je zunaj spektra, ki ga lahko vidimo s prostim očesom. Ob infrardečem grelniku se segrejemo tako, da to nevidno svetlobo absorbirajo naša koža, oblačila in drugi predmeti – tako se toplota prenaša z infrardečih panelov v vse predmete okrog grelnega telesa.

Opazili ste že, da je na neposredni sončni svetlobi topleje kot v senci, saj predmeti, ki mečejo senco, blokirajo velik del svetlobe – tako kot naš največji naravni zunanji grelec bodo tudi IR paneli segrevali le tisto, kar je neposredno pred njimi.

Skorajda nemogoče je posploševati oziroma v isti koš metati vse infrardeče grelce, saj imajo različni modeli skoraj povsem različne lastnosti. IR paneli lahko energijo črpajo iz električnega omrežja, zemeljskega plina ali propana. Različni grelci imajo različne maksimume pri oddajanju energije, drugače so zasnovani eden od drugega, drugačen pa je tudi njihov dizajn, vendar pa zagotovo obstajajo številne prednosti in pomanjkljivosti, ki so običajno značilne za vse infrardeče grelnike. Branje prispevka, ki je pred vami, vam bo pomagalo razčistiti, ali so infra paneli pravi ogrevalni sistem za vas. Res je, da postajajo vse bolj priljubljeni način, kako ljudje v hladnih zimskih mesecih segrejejo svoje domove in delovna mesta, in to je vsekakor ogrevanje, o katerem je vredno razmisliti.

Kako se infrardeči grelniki primerjajo z drugimi grelniki?

Kot smo že opisali, infrardeči grelci prostorov oddajajo infrardeče žarke, ki nato jih absorbirajo drugi predmeti neposredno pred grelcem, s tem pa se rahlo poveča temperaturo okolice grelca. Infrardeči grelniki delujejo drugače kot druge vrste grelnikov, s katerimi lahko ogrevate svoj dom ali pisarno:

Električni prenosni grelniki prostorov: električni grelci (taki vrsti grelnika po domače rečemo tudi kalorifer) so priljubljen tip grelnika, ki dobro deluje za ogrevanje majhna območja ali posebne prostore. Običajno so zelo varni za uporabo, najbolj priljubljeni tipi pa zrak v prostoru segrevajo s pomočjo ventilatorja.

Garažni grelci: Ti grelci so namenjeni prostorom, ki niso dobro izolirani – takšne so na primer garaže. Tovrstni grelci bruhajo močne valove toplega zraka, ki lahko pokrivajo in tako ogrevajo velika območja.

Sistemi talnega ogrevanja: Ogrevalne cevi, nameščene v tleh, so kot nalašč za ogrevanje spalnic, kopalnic in hodnikov, saj so popolnoma neopazni, varni in enostavni za namestitev – ravno zaradi tega ostajajo priljubljena izbira za ogrevanje prostorov.

Grelci na olje: Oljni grelci segrevajo posebno olje, ki zadržuje toploto, ta toplota pa nato prehaja v prostor. Tovrstni grelci so varni, učinkoviti in ekonomični.

Ogrevanje s pomočjo električnega kamina: Električni kamin ni namenjen zgolj ogrevanju prostora, temveč temu doda tudi dekorativni element. Dražji modeli so zelo podobni dejanskim kaminom. Za ogrevanje uporabljajo električno energijo, zato so varnejši in čistejši od tradicionalnih lesenih kaminov, da ne omenjamo, da so tudi mnogo bolj prijazni do okolja.

Vsak grelec ima seveda svoje prednosti in slabosti, zato preberite več o tem, zakaj so lahko infrardeči grelniki najboljša izbira (ali pa tudi ne).

ir panel

Prednosti ogrevanja s pomočjo infrardečih grelnikov:

Infrardeči grelniki delujejo takoj: Večina grelnikov, ki delujejo s pomočjo konvekcije, postopoma ogreva okoliški zrak, ki nato kroži po prostoru, dokler se ves zrak ne premeša in tako segreje. Po drugi strani pa infrardeči grelniki oddajajo natančen snop toplote, ki vas neposredno ogreva, tako da v vas »meče« enakomeren tok toplotnih delcev. Če se grejete z IR paneli, vam, ko iz hladne zunanjosti stopite skozi vrata, ni treba čakati, da se ogrejete, tako kot pri običajnih grelnikih. Z IR grelcem se boste ogreli hitro in učinkovito, še ena prednost (ali pa slabost, kakor vzamete) infrardečih grelcev pa je, da bodo svetlobni žarki, usmerjeni v vas, greli samo vas in ne celotnega prostora.

Tiho, nežno in zdravo: Infra paneli so v svojem delovanju izredno tihi, saj za ogrevanje ne uporabljajo ventilatorja – samo oddajajo svetlobo! Odlični so za ogrevanje prostorov, kjer smo občutljivi na hrup, na primer v spalnici. Vroče tuljave, ki so ovite okrog vira toplote, to toploto enakomerno prenašajo po vsem prostoru. Svetloba (in z njo toplota) se odbija od polirane kovine, ki je del grelca, tako da se prenaša po prostoru, velikem več metrov in tako ustvari nežen, udoben vir toplote. Infrardeči grelci so pravzaprav “bolj zdravi” kot drugi grelniki, saj ne zmanjšajo vlažnosti ali vsebnosti kisika v zraku. Drugi grelniki lahko izsušijo vaše sinuse in kožo ter povzročijo statično elektriko. Ker ti grelniki proizvajajo isto vrsto toplote kot sonce, lahko uživate prednosti naravne sončne svetlobe brez nevarnih učinkov UV sevanja. Infrardeča toplota bo celo spodbudila bolj zdravo cirkulacijo krvi.

Stroškovno učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja: IR paneli v vaš prostor ne bodo vnesli nikakršnega onesnaženja. Delujejo namreč brez izgorevanja ogljika, brez strupenih stranskih produktov, ki nastanejo pri nekaterih drugih ogrevalnih sistemih, in brez odprtega plamena. V bistvu infrardeči grelci ničesar ne dodajajo v zrak in ne vzamejo ničesar iz zraka. Ker segrejejo samo določena področja in predmete, ne porabljate energije za ogrevanje celotne sobe. Prav tako ni potrebe po predhodnem ogrevanju prostora, preden vstopite vanj, saj ti grelniki delujejo takoj. Nekateri uporabljajo samo 300 vatov električne energije in v prostor prenesejo skoraj 100 odstotkov ustvarjene toplote, tako da lahko dobite super učinkovito ogrevanje za zelo nizke stroške.

Minimalno vzdrževanje: Vzdrževanje infrardečih grelnikov je zelo nezahtevno. Ker ni gibljivih delov, ni motorja, ki bi se obrabil, zračnih filtrov, ki bi jih bilo potrebno menjati, in ni mazanja. Vse, kar morate storiti je, da občasno očistite reflektorje, da bo vaša enota delovala tako, kot mora.

Eleganten dizajn: Nekateri modeli infrardečih grelnikov prostora so prav precej elegantni! Proizvajalci danes ponujajo veliko infrardečih grelnikov z videzom pravega lesa, ki vizualno spadajo skoraj v vsak prostor. Grelci so ponavadi grdi, vendar je mogoče najti infrardeči grelec, ki ga boste lahko s ponosom razkazovali. Mnogi so tudi zelo kompaktni in prenosni.

Slabosti ogrevanja s pomočjo infrardečih grelnikov:

Seveda pa imajo IR paneli, poleg velikega števila prednosti, tudi nekaj lastnosti, ki jih lahko uporabniki vidijo kot slabosti. Preberite si, katere so te lastnosti.

Slabša varnost: Tuljave infrardečih grelnikov postanejo zelo vroče, zato so lahko nevarne za uporabo v prostorih, kjer se veliko gibljejo tudi otroci in hišni ljubljenčki. Ker uporaba infrardečih grelnikov v zasebnih domovih narašča, pa podjetja začenjajo proizvajati enote, ki so za uporabo mnogo varnejše. Nekateri infrardeči grelniki so zaprti v omaricah, ki so hladne na dotik in ki toploto razpršujejo s pomočjo ventilatorja. Novejši modeli se zdaj pogosto lahko ponašajo tudi s funkcijo samodejne zaustavitve in s stikalom, ki ga lahko uporabite v primeru sile.

Omejeno segrevanje: Za nekatere segrevanje samo določenih delčkov prostora morda ni idealno – nelateri se lahko pri tovrstnem ogrevanju počutijo zelo omejene, še sploh, če jim je v navadi, da se veliko premikajo po prostoru. Toplota lahko pri IR ogrevanju potuje samo v neposredni črti, zato več ljudi ne more imeti koristi od enega grelca. Medtem ko so nekateri dovolj močni za ogrevanje celotne sobe, še vedno delujejo najbolje pri predmetih v njihovi neposredni bližini.

Prekinitev segrevanja se izklopi: Infrardeči grelniki delujejo takoj, ko se vključijo, vendar tudi prenehajo s segrevanjem takoj, ko so izklopljeni. Ker se zrak v sobi dejansko ne ogreje, bo prostor zelo hitro izgubil toploto. Za primerjavo bo grelnik, napolnjen z oljem, prostor še naprej segreval tudi po izklopu enote, ker potrebuje čas, da se ogrevano olje ohladi. IR ogrevanje uporablja manj energije, zato je še vedno lahko stroškovno učinkovitejša in energetsko učinkovita možnost, še posebej, če vam ni treba ogrevati celotne sobe za daljše časovno obdobje.

Ali je IR ogrevanje najprimernejši način ogrevanja za vas?

Zdaj, ko ste prebrali članek, ki je pred vami, in se dodobra poučili o tem, katere so prednosti in katere slabosti ogrevanja z IR paneli, ste si verjetno že ustvarili precej dobro predstavo o tem, ali si boste ta način ogrevanja izbrali za zagotavljanje toplote vašega doma v hladnih zimskih mesecih, ki sledijo. Stroški ogrevanja so nizki, ogrevanje samo pa ne izsuši zraka in ne proizvaja hrupa, zato lahko tudi ob prižganem ogrevanju mirno spite, tudi, če imate sicer probleme s spancem. Ni vam treba čakati, da se ogrevalno telo segreje, saj začne takoj oddajati toploto in ogrevati prostor takoj po tem, ko ga prižgete. Tovrstno ogrevanje je dokaj varno, še posebej novi modeli so narejeni s poudarkom na varnosti, tako da ne boste imeli skrbi, da bi se na ogrevalnem telesu opekli vi, vaši otroci ali vaš hišni ljubljenček. Takoj, ko boste ogrevalni sistem izklopili, bo prenehal delovati – na to lahko gledate kot na prednost ali kot na slabost.

Če želite konstantno ogrevati prostor z večjim volumnom, bi bilo morda bolj pametno izbrati kakšen drug sistem za ogrevanje. Če pa želite hitro ogreti zelo specifično območje v vašem domu, so infra paneli brez vsakršnega dvoma pravi ogrevalni sistem za vas.